دانشکده اقتصاد

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد غرب به شرق، بعد از پل گیشا، روبروی درب شمالی بیمارستان شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۵۷۰۱ – ۰۲۱۸۶۰۹۵۷۰۳ – ۰۲۱۸۶۰۹۵۷۱۴

ایمیل: info@efut.ir