دوره های کوتاه مدت

 

 

ردیف سرفصلها
۱ تحلیل اقتصاد ایران
۲ روشهای ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
۳ مدیریت ریسک
۴ سوئیفت و قوانین جدید پولشویی
۵ دوره تخصصی بازرسی و حسابرسی
۶ کاربرد کامفار در شرکت ها و کارخانجات
۷ مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
۸ مدیریت هزینه (بهای تمام شده)
۹ کارگاه آموزشی آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰ دوره جامع بورس به زبان ساده
۱۱ کارگاه آموزشی حسابداری مدیریت/td>
۱۲ کاربرد رویکرد پویایی سیستم­ها در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های سازمانی
۱۲ دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
۱۳ دوره پیشرفته تجزیه و تحلیل صورت های مالی
۱۴ تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها
۱۵ تحلیل شبکه ای؛ رویکردی نرم برای بهبود تصمیم گیری در حوزه های مدیریتی، سیاستی و اجتماعی
۱۶ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن در صنعت
۱۷ حسابداری برای مدیران غیر مالی
۱۸ کارگاه آموزشي برآورد و کنترل هزينه پروژه
۱۹ آشنایی با صورت جریان وجوه نقد
۲۰ آشنایی با قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
۲۱ ارزشگذاري سهام شرکتها
۲۲ روشهای ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
۲۳ اصول راهبری شرکتی