اخبار

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

ضرورت و اهمیت دوره MBA

توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهاي اقتصادي و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که میتوان […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

MBA چیست؟

توسعه و بهبود در نظام‌های اداری و مدیریتی کشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کيفيت مديريت در سازمان‌های اقتصادي و اجتماعي […]