• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  • 021-86095701

همه اساتید ما

دکتردیهیم

دکترحمیددیهیم

دکتر ترکمانی

دکتر دینی ترکمان

روزبهانه

دکتر روزبهانه

دکتر اعرابی

دکتر سید محمد اعرابی

دکتر حاجی ابراهیمی

دکتر حاجی ابراهیمی

خانم دکتر اوضاعی

دکتر اسدالاهی

دکتر اسدالهی

دکتر شعبانی

دکتر شعبانی

دکترخطیبی

 دکتر محمد حسن توسلی

 دکتر مهدی کنعانی

 دکتر منصور دهستانی

 دکتر بابک پیرو نذیری

دکتر همایون نسیمی

 دکتر حمیدرضا عظیمی

استادآرمان ولیان

دکتر حسین وهابی

دکتر هادی محمدی

دکتر جواد فقیهی پور

 دکتر ساسان نصیری

اتابکی

دکتراتابکی

دکتر انوری

 دکتر انوری

دکتر ابیاک

دکتر ناسوتی

 دکتر حمید رضا رضوانی

دکتر نصیری

دکتر خالقی

ماموریت مرکز آموزش های کاربردی: متعهدیم به توسعه، نشر و دانش روز کسب و کار برای کمک به سازمانها و نهادها برای ارتقاء جایگاه رقابتی شان، ایفای بهتر رسالتشان. ما برآنیم تا کمک کنیم بنگاه ها؛ هوشمندانه‏ تر و رقابتی ‏تر عمل نماید. ما بر این باوریم که فائق آمدن بر چالش‏های پیش‏روی فضای کسب و کار کشور نیازمند توانمندسازی سرمایه های انسانی کشور است.

آدرس ما

تلفن تماس

logo   تمامی حقوق برای وبسایت efut محفوظ است.