دوره آموزش اصول و فنون مذاکره

تجارت موفق، از آن کسانی است که اهداف روشن و بلندپروازانه‌ای برای خود و سازمانشان در نظر گرفته‌اند و توان متقاعد ساختن دیگران برای همراه شدن با آن‌ها و هموار کردن مسیر را دارند. مذاکرات فرآیندی برای متقاعد ساختن دیگران جهت نیل به چنین اهدافی است و برخلاف تصور عده‌ای، مجموعه‌ای است از فنون و مهارت‌ها که قابل‌آموزش و یادگیری بوده و به دست‌اندرکاران همه مشاغل این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند. این دوره آموزشی، کاملاً کاربردی بوده و متناسب با نیازهای کسانی طراحی‌شده است که در زندگی حرفه‌ای خود با مذاکرات سروکار دارند.

هدف :

آشنایی با اصول مهم و کاربردی مذاکره که نهایتا منجر به ثمربخش تر شدن روند مذاکره می شود، کسب مهارت هایی برای بهبود فرآیند مذاکره با افراد حقیقی و حقوقی، بطوری که بتوان حداکثر اهداف مورد نظر از انجام مذاکره را محقق کرد.

محتوای دوره
 • تعریف مذاکره ( لغوی )
 • انواع مذاکره ( درونی ، بیرونی )
 • انواع مذاکره ( رسمی و غیررسمی )
 • تعریف فرایندی مذاکره
 • عوامل موثر بر مذاکره
 • تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2B
 • تکنیکهای مذاکره در بازارهای B2C
 • مدلهای مذاکره ( اثبات گرایانه و حل مسئله )
 • دام ها و حیله های مذاکراتی
 • تکنیکهای حل مسئله
 • تکنیک گفتاری غیرمستقیم
 • نحوه برخورد با تکنیکهای اثبات گرایانه و تبدیل آنها به حل مسئله
مدت دوره 20 ساعت در 5 جلسه