با توجه به نحوه پرداخت شهریه دوره، وارد فرم مورد نظر شوید

فرم پرداخت نقدی

فرم پرداخت اقساط

توضیحات پرداخت

1 – بعد از پرداخت، تصویر رسید خود را به کارشناس مربوطه ارسال فرمائید

2 – ثبت نام شما بعد از ارسال و تحویل مدارک نهایی خواد شد