دکتر سید محمد اعرابی مدرس دوره  DBA دانشگاه تهران، دارای دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تهران است.

قبلی
بعدی

 

سوابق تحصیلی:

 • دکتر اعرابی مدرک کارشناسی اقتصاد، گرایش بیمه و بازرگانی را از مدرسه عالی بیمه تهران و دانشگاه علامه طباطبائی، مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای پژوهش در عملیات را از دانشگاه ال‌اس‌یو (L.S.U) آمریکا و همچنین دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت رفتارسازمانی را از دانشگاه تهران اخد نمود. ایشان عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی بوده و در حال حاضر استاد مدعو دانشگاه تهران است.

سوابق مدیریتی و اجرایی:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی با رتبه استادی پایه 22
 • رئیس پژوهشکده مدیریت سما
 • مشاور شهید دکتر چمران (معاونت نخست وزیر در امور انقلاب اسلامی) از تشکیل دولت موقت تا آخر 58
 •  مشاور وزیر بازرگانی 59-58 و 75-72
 •  عضو شورای عالی بانک ها 62-59 و 74-72
 •  مدیر عامل و رئیس هیئت شرکت سهامی بیمه ایران و عضو هیئت مدیره شرکت های بیمه ملی شده 62-58
 •  رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت های بیمه شده 62-60
 •  معاون تجارت خارجی وزارت بازرگانی سال 60
 •  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 62-60
 •  معاون وزارت اقتصاد و دارائی و رئیس کل گمرک ایران سال 60
 •  مشاور مدیر عامل و رئیس دفتر مطالعات و خدمات مدیریت سازمان صنایع دفاع
 •  مشاور ارشد در سازمان مدیریت صنعتی 69-67
 •  معاون مطالعات مدیریت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور 71-69
 •  عضو شورای عالی اداری بعنوان نماینده ریاست جمهوری 76-69
 •  دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی
 •  عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت (مجلس شورای اسلامی) 75-72
 •  دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 73-72
 •  قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 75-73
 •  مدیر گروه مطالعات مدیریت در دفتر پژوهش های فرهنگی 76 تا 84
 •  عضو شورای عالی اداری بعنوان نماینده ریاست جمهوری 76 تا 84 در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی
 •  عضو شورای علمی برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور سال 89 -92
 •  عضو شورای راهبری توسعه مدیریت  وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 96
 •  سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه ( علمی- ترویجی ) بازرسی و نظارت، بازرسی کل ناجا
 •  عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی –پژوهشی) اقتصاد کشاورزی و توسعه، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
 •  عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی- پژوهشی ) کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
 •  عضو هیئت تحریریه فصلنامه (علمی- پژوهشی) (پژوهش های مدیریت راهبردی) دانشگاه آزاد اسلامی
 •  عضو هیئت تحریریه نشریه فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی- انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
 •  عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا  مرکز مطالعات راهبردی ناجا
 •  عضو کمیته برگزاری دوره های دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 •  عضو کمیسیون علمی و تخصصی بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور
 •  عضو شورای گروه سیاست علم ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ( تا سال 1390)
 •  عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (تا سال 1390)
 •  عضو کمیته پژوهشی، پژوهشگاه تعلیم و تربیت ( تا سال 1390)
 •  عضو هیئت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی ( تا سال 1390)
 •  عضو کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (از تاریخ 93/06/08 تا کنون..)
 •  عضو کارگروه مطالعات و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (از تاریخ 93/06/08 تا کنون..)
 •  عضو هیئت علمی شورای پژوهش و مدیریت دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ( از تاریخ 1394/04/30 تا کنون)
 •  عضو شورای انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از تاریخ (1395/03/30 تا کنون)
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت.
 • عضو انجمن صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها
 • عضو انجمن علوم مدیریت ایران
 • عضو هیئت موسس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران
 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی
 • عضو بنیاد ایران شناسی
 • عضو هیئت موسس انجمن مدیریت رفتار سازمانی
 • عضو کمیته علمی طرح رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100)
 • ریاست انجمن مدیریت راهبردی ایران
 • عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
 • عضو هیئت علمی کنفرانس بین المللی مدیریت
 • عضو هیئت علمی کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • عضو هیئت علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک
 • عضو هیئت علمی کنفرانس سرمایه های انسانی
 • عضو هیئت علمی کنفرانس توانمندسازی
 • عضو هیئت علمی کنفرانس بهبود و تحول اداری
 • عضو هیئت علمی کنفرانس ساختار و مهندسی مجدد فرایندها
 • عضو هیئت علمی کنفرانس تکنولوژی 
 • دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد
 • دبیر سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری 
 • رئیس اولین کنفرانس رهبری و مدیریت فرآیند
 • مشاوره به تعداد زیادی از نهادها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی در موضوعات مدیریت به مدت 30 سال
 • مدیر مسئول و مجری دوره آموزشی یکساله مدیریت اجرایی (E-MBA)، شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین(TPICO)
 • مدیر مسئول دوره آموزشی یکساله مدیریت استراتژیک کسب و کار (SBA)، شرکت صنایع فولاد خوزستان
 • مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، شرکت صنایع کامپیوتری ایران(ایز ایران)
 • مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، معاونت فناوری اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر مسئول دوره آموزشی مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، سازمان فضایی
 • مدیر مسئول دوره آموزشی یکساله مدیریت استراتژیک کسب و کار (S-MBA)، بیمه آسیا
 • دوره های DBA در دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاه تهران
 

بخش کوتاهی از کلاس مدیریت استراتژیک پیشرفته با تدریس آقای دکتر اعرابی

مشاوره و ثبت نام

اگر سوالی درباره دوره MBA دانشگاه تهران و یا قصد ثبت نام دارید لطفا با ما در تماس باشید.

جهت شرکت در دوره لطفا فرم پیش ثبت نام را تکمیل و ارسال بفرمایید