دوره های MBA یکساله دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جنرال (سرفصل های عمومی)
گرایش اقتصاد سلامت
گرایش بانکداری
گرایش نفت و گاز
گرایش گردشگری
گرایش مدیریت پروژه
گرایش کارآفرینی
گرایش برندینگ
گرایش خودروسازی
گرایش هنر
گرایش تولید
گرایش هتل داری
گرایش حقوق
گرایش IT
گرایش خدمات
گرایش حمل و نقل
گرایش روابط عمومی
گرایش منابع انسانی
گرایش استارت آپ
گرایش بیمه
گرایش بورس