منتخب آموزش های لجستیک و زنجیره تامین

دوره های برتر مدیریتی در دانشگاه تهران

عملکرد و پاداش بهره وری منابع انسانی

آشنایی با روش کمی و کیفی ارزیابی عملکرد و پاداش بهره وری منابع انسانی با تطابق با استاندارد 34000

این دوره آموزشی بر شناخت و روشهای به کارگیری انواع روشها و تکنیکهای ارزیابی عملکرد کارکنان به ویژه ارزیابی عملکرد شایستگی محور بر اساس استانداردهای اصلی مدیریت منابع انسانی و نیز ملاحظات اساسی تخمین پاداش بهره وری کارکنان به تفکیک در واحدهای ستادی و عملیاتی تاکید دارد. 

human-resource-risk-management
مهلت ثبت نام تا فروردین 1402

شهریه دوره

ارزش سرمایه گذاری ، یک میلیون تومان هست که در انتهای کارگاه گواهی دانشگاه تهران جهت گذراندن این کارگاه ارائه خواهد شد.
شروع کارگاه : اردیبهشت ماه 1402

ثبت نام کنید

مباحث آموزشی در کارگاه آشنایی با روش کمی و کیفی ارزیابی عملکرد و پاداش
بهره وری منابع انسانی با تطابق با استاندارد 34000

این دوره بر اساس برخی از مهمترین استانداردها از جمله استاندارد 34000 و دیگر مدلهای موجود بلوغ منابع انسانی در حوزه ارزیابی عملکرد و بهره وری، نسبت به آشنایی با مراحل چهارگانه ارزیابی عملکرد مبتنی بر استاندارد منابع انسانی ( شامل موافقتنامه ارزیابی عملکرد، مربی گری و ثبت وقایع حساس، ارزیابی عملکرد شایستگی محور در ابعاد شایستگی، رفتاری و عملکردی و وتکنیکهای بازخورد عملکرد منابع انسانی و نیز ابعاد و سنجه ها و ملاحظات تخمین بهره وری تولید ( پاداش تولید) منابع انسانی در واحدهای تولیدی و ستادی) می پردازد.

مدرس کارگاه مدیریت ریسک منابع انسانی

فاطمه قیطرانی

خانم دکتر فاطمه قیطرانی

دانش آموخته ممتاز دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه علامه طباطبائی مدرس درس مدیریت منابع انسانی در دوره MBA دانشگاه تهران

  • مشاوره مفاهیم راهبردی و استراتژیک سازمانی، منابع انسانی و کسب و کار در شرکت های محتلف بخش دولتی مشاور شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در زمینه آشنایی و ارزیابی مهارتها و شایستگی های مدیران
  • مولف مقالات بین المللی و داخلی در حوزه های سبکهای نوین و تحول ساز رهبری کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و قابلیتهای کسب و کارها و سازمانها عضو تیم اجرایی انجمن مدیریت دولتی ایران
  • پژوهشگر طرح های مطالعاتی در حوزه سبکهای رهبری و مفاهیم مدیریتی جدید و استراتژیک منابع انسانی در بخشهای خصوصی و دولتی مدرس دوره های کاربردی مدیریت منابع انسانی در کورسهای مهارت محورMBA دانشگاه تهران
  • مدرس دوره های کاربردی شایستگی های مهارتی و ارتباطی مدیران در شرکتهای بخش خصوصی و دولتی مدیر تیم پژوهشی کانال تلگرامی وزین آکادمی مدیریت منابع انسانی