منتخب آموزش های لجستیک و زنجیره تامین

دوره های برتر مدیریتی در دانشگاه تهران

کارگاه نقش و جایگاه شریک تجاری منابع انسانی

Human Resource Business Partnership

شریک تجاری منابع انسانی (HRBP) کیست؟

شریک تجاری منابع انسانی (Human Resources Business Partner یا HRBP) یک رابط استراتژیک بین منابع انسانی و کسب و کار است. شرکای تجاری منابع انسانی در واقع متخصصان واحد منابع انسانی هستند که به همسو کردن استراتژی منابع انسانی سازمان با استراتژی تجاری آن کمک می‌کنند. آن‌ها به مدیران سازمان که رشد، عملکرد و اهداف آینده‌ی سازمان برایشان اولویت است.

این متخصصان ارشد منابع انسانی درک عمیقی از کسب و کار دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که منابع انسانی به کسب و کار کمک می‌کند تا اثربخش باشد.  مشاوره‌هایی در زمینه‌ی پیش‌بینی اتفاقات آینده، توسعه و اجرا ارائه می‌دهند.

در این کارگاه، بررسی خواهیم کرد که این نقش چیست، چه وظایفی را در بر می‌گیرد و یک شریک تجاری منابع انسانی خوب، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

ثبت نام در کارگاه

جهت شرکت در کارگاه لطفا فرم را تکمیل نمایید
این کارگاه بصورت رایگان برگزار میگردد و شرکت برای عموم آزاد است

ثبت نام کنید

مدرسان کارگاه نقش و جایگاه شریک تجاری منابع انسانی

فاطمه قیطرانی

سرکار خانم دکتر فاطمه قیطرانی

مدرس و مشاور حوزه استراتژیک منابع انسانی

 

دکتر محمدرضا نوری

جناب آقای دکتر محمدرضا نوری

مدرس و مشاور حوزه استراتژیک کسب و کار

سایر دوره ها - دانشگاه تهران