0
  • محصولی در سبد خرید موجود نمی باشد

فرم پرداخت پکیج پیش نیاز

فرم پیش نیاز دوره DBA

توضیحات پرداخت

1 – بعد از پرداخت، تصویر رسید خود را به کارشناس مربوطه ارسال فرمائید

2 – پس از واریز وجه، کارشناس آموزش فایل مربوطه را در دسترس شما قرار میدهند