دوره POST DBAدر یک نگاه
مدت دورهیکسال ( حداکثر تا 16 ماه )
کل ساعت آموزشی200 ساعت
روزهای برگزاری دورهجمعه ها - 8:30 صبح الی 17:30 بعدازظهر
نحوه برگزاری دورهحضوری همراه با پخش همزمان آنلاین
هزینه دوره26.800.000 تومان
شرایط پرداختنقد و اقساط
گواهینامه پایان دورهاز مرکز آموزش های کاربردی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران

دوره POST DBA دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده اقتصاد

دوره  POST DBA دانشگاه تهران با هدف:

– به کارگیری دانش مدیریتی برای حل عارضه های سازمانی

– ارتقاء توانایی تدوین، اجرا و کنترل استراتژی‌های سازمانی

– ایجاد تفکر استراتژیک و ارتقا مهارت‌های ادراکی-تحلیلی

– آموزش روش‌های تحقیق و آینده پژوهی و توسعه مهارت های پژوهشی

– کسب مهارت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح پیشرفته

– جایگزین کردن رهبری سازمانی به جای شیوه‌های معمول مدیریت منابع انسانی و … طراحی شده است

شروع دوره : در حال ثبت نام

نحوه ارزیابی : آزمون یا پروژه