تاثیر رفاه اجتماعی بر زندگی حرفه‌ای افراد

تاثیر رفاه اجتماعی بر زندگی حرفه‌ای افراد

برخی از متدهای مدیریتی تاثیراتی فراتر از محل کار دارند و بر رفاه اجتماعی (social well-being) افراد تاثیر می‌گذارند. رفاه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در دهه اخیر مورد توجه مدیران، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان قرارگرفته است. شناخت کامل آن موجب موفقیت کسب و کارها در زمینه برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی می‌شود. این اصطلاح، زاده […]