اساتید

مدرس دوره MBA دانشگاه تهران

نادیا ایزی

خانم نادیا ایزی  از اساتید دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران، با بیش از ده سال سوابق اجرایی و آموزشی،  استاد دانشگاه

بیشتر بخوانید
MBA دانشگاه تهران

مرجان اعتمادی

 خانم مرجان اعتمادی  از اساتید دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران، استاد دانشگاه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکده علامه طباطبائی(ره)  و صاحب‌نظر

بیشتر بخوانید

محمدرضا نوری

دکتر محمدرضا نوری از اساتید دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد، یکی از اساتید برجسته مدیریت استراتژیک در

بیشتر بخوانید
اساتید دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

مهرداد انوری

مهرداد انوری از مدرسان دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران، یکی از اساتید برجسته برند و برندینگ، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در رشته

بیشتر بخوانید
اساتید دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

بیژن یاور

 دکتر بیژن یاور از مدرسان دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در مباحث مدیریت از جمله مدیریت شرایط بحران،

بیشتر بخوانید