دوره تخصصی مدیر عامل حرفه ای دانشگاه تهران

دوره مدیر عامل حرفه ایدر یک نگاه
مدت دورهحداکثر 5 ماه
کل ساعت آموزشی100 ساعت
روزهای برگزاری دورهجمعه ها - 8:30 صبح الی 17:30 بعدازظهر
نحوه برگزاری دورهحضوری همراه با پخش همزمان آنلاین
هزینه دوره10.000.000 تومان
شرایط پرداختنقد و اقساط
گواهینامه پایان دورهاز مرکز آموزش های کاربردی دانشگاه اقتصاد دانشگاه

دوره مدیر عامل حرفه ای دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده اقتصاد

 دوره تخصصی مدیرعامل حرفه ای، مطابق با نیازهای مدیران عامل طراحی شده است. مدیریت و  برنامه‌ریزی استراتژیک در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی، فرآیندهای جذب نقدینگی و سرمایه، فرآیندهای منابع انسانی و … از جمله مهارت هایی است که در این دوره جامع به صورت تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد.

شروع دوره : در حال ثبت نام

نحوه ارزیابی : آزمون یا پروژه