دوره تخصصی مدیریت بازاریابی

Cryptocurrency

MBA بازارهای مالی و سرمایه کسب اطلاعات بیشتر دوره تخصصی مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران آموزش مدیریت بازاریابی: راهکارهای موثر برای جذب مشتریان و افزایش فروش شهریه کارگاه: شش میلیون تومان ارائه گواهی پایان دوره معتبر از دانشگاه تهران گواهی مورد تایید وزارت علوم و قابل ترجمه مدت دروه : 100 ساعت آموزشی مشاوره رایگان دوره […]

دوره تخصصی مدیریت استراتژی

Cryptocurrency

MBA بازارهای مالی و سرمایه کسب اطلاعات بیشتر دوره تخصصی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران ایجاد راهبردهای موثر در دوره مدیریت استراتژیک: چگونه بهترین تصمیمات را بگیریم؟ شهریه کارگاه: شش میلیون تومان مدت دروه : 100 ساعت آموزشی مشاوره رایگان   مدیریت استراتژیک یک فرایند مدیریتی است که برای تعیین و اجرای استراتژی های موثر و […]

دوره تخصصی مدیریت مالی

Cryptocurrency

MBA بازارهای مالی و سرمایه کسب اطلاعات بیشتر دوره تخصصی مدیریت مالی دانشگاه تهران ( بورس و سهام ) آموزش اصول و تکنیک های مدیریت مالی در بازار بورس و سهام شهریه کارگاه: شش میلیون تومان مدت دروه : 100 ساعت آموزشی مشاوره رایگان دوره مدیریت مالی متمرکز بر بورس و سهام یک دوره آموزشی […]