0
  • محصولی در سبد خرید موجود نمی باشد

دوره های DBA دانشگاه تهران

Doctorate of Business Administration

مشاوره سریع

350 ساعت آموزشی
گواهینامه دانشگاه تهران
اساتید مطرح

دوره های DBA

دوره DBA عمومی

دوره DBA عمومی ارائه گواهی پایان دوره معتبر با مهر و هولوگرام دانشگاه تهران اساتید مطرح رزرو وقت مشاوره دوره در یک نگاه سرفصل های دوره زمانبندی دوره اساتید دوره نحوه ثبت نام شرایط پرداخت دوره در یک نگاه دوره

مشاهده دوره

دوره DBA مدیریت شهری

دوره DBA مدیریت شهری   ارائه گواهی پایان دوره معتبر با مهر و هولوگرام دانشگاه تهران اساتید مطرح رزرو وقت مشاوره دوره در یک نگاه سرفصل های دوره زمانبندی دوره اساتید دوره نحوه ثبت نام شرایط پرداخت دوره در یک

مشاهده دوره
Digital marketing

دوره DBA بازاریابی و فروش

دوره DBA بازاریابی و فروش ارائه گواهی پایان دوره معتبر با مهر و هولوگرام دانشگاه تهران اساتید مطرح رزرو وقت مشاوره دوره در یک نگاه سرفصل های دوره زمانبندی دوره اساتید دوره نحوه ثبت نام شرایط پرداخت دوره در یک

مشاهده دوره