MBA بازارهای مالی و سرمایه

دوره تخصصی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

ایجاد راهبردهای موثر در دوره مدیریت استراتژیک: چگونه بهترین تصمیمات را بگیریم؟

 

مدیریت استراتژیک یک فرایند مدیریتی است که برای تعیین و اجرای استراتژی های موثر و پایدار در یک سازمان استفاده می‌شود. این فرایند شامل تحلیل وضعیت داخلی و خارجی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، ارزیابی منابع و قابلیت ها، و تعیین راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف است.

در این فرایند، مدیران سازمان می‌توانند با بررسی عوامل داخلی مانند قدرت ها و ضعف ها و عوامل خارجی مانند فرصت ها و تهدیدها، برنامه های استراتژیک مناسب را برای رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان تعیین کنند.

اهداف استراتژیک باید با هدف کلی سازمان و نیازهای بازار همخوانی داشته باشند و از سوی دیگر باید برای مدت زمان بلند مدت تعیین شوند. راهبردهای استراتژیک نیز می‌توانند شامل تغییرات در ساختار سازمانی، تحول فناوری، بازاریابی، توسعه محصولات و خدمات، افزایش کیفیت و بهبود فرآیندها و سایر موارد باشد.

در کل، مدیریت استراتژیک به مدیران سازمان کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را برای بهبود عملکرد سازمان و رسیدن به اهداف بلندمدت اتخاذ کنند.

 • تحلیل SWOT به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت استراتژیک: چگونه آن را استفاده کنیم؟
 • تعیین هدف‌های بلند مدت و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های عملی: چطور از فرآیند مدیریت استراتژیک بهره ببریم؟
 • نقش فناوری اطلاعات در مدیریت استراتژیک: چطور با استفاده از فناوری می‌توان به بهبود عملکرد سازمان کمک کرد؟
 • تبدیل راهبردهای استراتژیک به عمل: چطور می‌توان به اهداف بلندمدت سازمان دست یافت؟

مباحث آموزشی در دوره تخصصی مدیریت استراتژی دانشگاه تهران

دوره مدیریت استراتژی به مدت 100 ساعت آموزش می باشد که شامل 5 درس که هر درس به مدت 20 ساعت آموزشی توسط اساتید تدریس میگردد. در ادامه عنوان درس ها ارائه میگردد:

درس طرح تدوین بوم کسب و کار

درس طرح تدوین بوم کسب و کار به عنوان یک درس عملی در رشته مدیریت، برای دانشجویان به منظور آموزش مهارت‌های تدوین یک طرح کسب و کار و بررسی جنبه‌های مختلف آن، برگزار می‌شود. در این درس، دانشجویان با مفاهیم و اصول طرح‌ریزی کسب و کار آشنا می‌شوند و با استفاده از این مفاهیم، توانایی تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های کسب و کار موفق را به دست می‌آورند. در طول این درس، دانشجویان با مراحل طراحی و توسعه یک بوم کسب و کار از شناسایی مشتریان هدف و محصولات، تا تعیین رقابت‌ها، بازاریابی و ساختار مالی، آشنا می‌شوند. همچنین، این درس به دانشجویان کمک می‌کند تا با مواردی مانند تحلیل SWOT، تحلیل PEST و تحلیل رقبا، بتوانند بهترین راهبردها را برای رشد و توسعه کسب و کار پیشنهاد دهند. به طور خلاصه، هدف اصلی این درس، آموزش مفاهیم و مهارت‌های ضروری برای توسعه یک کسب و کار موفق و پایدار است.

درس تفکر استراتژیک

درس تفکر استراتژیک یکی از دروس مهم در رشته مدیریت است که به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم و تکنیک‌های تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک، بتوانند بهبود کسب و کارها و سازمان‌ها را ارائه دهند. هدف اصلی این درس، آموزش دانشجویان به صورتی که آنها بتوانند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، ایده‌های جدیدی برای کسب و کار خود و یا سازمان‌هایی که در آنها فعالیت می‌کنند، پیدا کنند و استراتژی‌های مؤثری برای بهبود کسب و کارهایشان تدوین کنند. در این درس، دانشجویان با مفاهیم مختلفی مانند تفکر استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک، تحلیل رقبا و بازار، مدل‌های تجزیه و تحلیل SWOT و PEST، مفهوم بنیادین شرکت و استراتژی‌های مختلف شناخته می‌شوند. همچنین، در این درس، به دانشجویان آموزش داده می‌شود که چگونه بتوانند از ابزارهای مختلفی مانند تحقیق بازار، تحلیل داده‌ها و فرآیندهای مشابه استفاده کنند تا بتوانند به بهترین استراتژی‌ها و برنامه‌های کسب و کار برای سازمان خود برسند. در کل، هدف این درس، آموزش تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک به دانشجویان است تا بتوانند در جهت بهبود کسب و کارها و سازمان‌ها تلاش کنند تفکر استراتژیک به دانشجویان کمک می‌کند تا با دیدی شناختی و ارزیابی مناسب از محیط کسب و کار خود و همچنین با توجه به نیازهای بازار، به برنامه‌هایی مؤثر و کارآمد برای توسعه کسب و کارشان برسند. در این درس، دانشجویان با مفاهیم اساسی مانند روش تحلیل SWOT، مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل محیط، مفاهیم مهم برای استراتژی‌های مختلف و روش‌های تحلیل رقبا و بازار آشنا می‌شوند.

درس اجرا و کنترل استراتژیک

درس اجرا و کنترل استراتژیک به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم اصلی و فرآیندهای مربوط به اجرای استراتژی‌های کسب و کار و همچنین کنترل عملکرد کسب و کار، آشنا شوند. در این درس، دانشجویان با مفاهیمی مانند برنامه‌ریزی منابع، مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، تصمیم‌گیری‌های مالی و غیره آشنا می‌شوند. در دوره اجرا و کنترل استراتژیک، دانشجویان با تکنیک‌های مدیریت پروژه، نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد، و تصمیم‌گیری‌های مالی آشنا می‌شوند. همچنین، این درس به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌های مختلف مانند انتخاب معیارهای ارزیابی، تحلیل اطلاعات، نظارت بر پیشرفت و عملکرد پروژه‌ها، و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک آشنا شوند. در کل، دوره اجرا و کنترل استراتژیک یکی از دروس مهم در رشته مدیریت است که به دانشجویان کمک می‌کند تا با اجرای و کنترل استراتژی‌های کسب و کار، به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری کسب و کارشان برسند. این درس مهارت‌هایی مانند مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و غیره را

درس مدیریت تحول سازمانی

درس مدیریت تحول سازمانی به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌ها، ابزارها و فرایندهای لازم برای مدیریت تحولات سازمانی، آشنا شوند. این درس، به دانشجویان کمک می‌کند تا با تغییرات در سازمان، به دنبال بهبود عملکرد و افزایش کارایی و سودآوری سازمان خود باشند. در دوره مدیریت تحول سازمانی، دانشجویان با مفاهیمی مانند تحلیل محیطی، شناسایی نیازهای تغییرات، برنامه‌ریزی و اجرای تحولات، ارزیابی و نظارت بر پیشرفت تحولات و موارد دیگر آشنا می‌شوند. همچنین، در این درس، دانشجویان با مهارت‌هایی مانند تفکر سیستمی، مدیریت تغییرات، ارتباطات سازمانی و مدیریت تضادها آشنا می‌شوند. در کل، درس مدیریت تحول سازمانی به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌ها و ابزارهای لازم برای مدیریت تحولات سازمانی، آشنا شوند و بتوانند با تغییرات در سازمان، به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری و کارایی سازمان خود برسند. این درس مهارت‌هایی مانند تفکر سیستمی، مدیریت تغییرات، ارتباطات سازمانی و مدیریت تضادها را به دانشجویان آموزش می‌دهد.

درس تفکر سیستمی

درس تفکر سیستمی به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم و ابزارهای لازم برای شناخت و تحلیل سیستم‌ها، آشنا شوند. در این درس، دانشجویان با تکنیک‌های تحلیل سیستم، ارتباطات بین اجزای سیستم، تعاملات سیستم و دیدگاه سیستمی به مسائل و مشکلات، آشنا می‌شوند. با یادگیری تفکر سیستمی، دانشجویان می‌توانند بهبود فرآیندها و کاهش هزینه‌ها را در سازمان‌هایشان بهبود بخشند. همچنین، توانایی تفکر سیستمی به دانشجویان کمک می‌کند تا با شناخت بهتر روابط بین عناصر مختلف، به بهبود فرآیندهای کسب و کار برسند. در کل، درس تفکر سیستمی به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم و ابزارهای لازم برای شناخت و تحلیل سیستم‌ها، آشنا شوند و بتوانند با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحلیل سیستم، به بهبود فرآیندها و کاهش هزینه‌ها در سازمان‌هایشان برسند. تفکر سیستمی به دانشجویان کمک می‌کند تا با شناخت بهتر روابط بین عناصر مختلف، به بهبود فرآیندهای کسب و کار برسند.

اساتید دوره صد ساعته مدیریت استراتژی دانشگاه تهران

 • دکتری علوم ارتباطات گرایش علوم ارتباطات اجتماعی
 • مدرک دوره MBA گرایش استراتژی
 • مدرک دوره DBA
 • دارای مدارک تخصصی بازاریابی از انجمن مدیریت کسب و کار ایران
 • مدرس دوره های MBA و DBA
 • فعال اقتصادی 
 • فعال در زمینه های کوچینگ و مشاوره کسب و کار
 • دارای مدرک دوره دکتری مدیریت کسب وکار DBA
 • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه بنگلور

سایر دوره ها - دانشگاه تهران

دوره تخصصی مدیریت پروژه

دوره‌ تخصصی مدیریت پروژه به تیم‌های پروژه کمک می‌کنند تا با استفاده از تکنیک‌ها، ابزارها، و فرآیندهای بهینه، پروژه‌ها را به صورت کارآمد و مؤثری مدیریت کنند.

ادامه مطلب »