refresh

دوره MBA مدیریت دارویی دانشگاه تهران

هدف دوره MBA مدیریت دارویی:

هدف از برگزاری دوره ی MBA مدیریت دارویی افزایش توانمندی و آگاهی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری نظام مند و اصولی ،‌ مواردهای مربوط به مشکلات فروش و بازاریابی دارویی و ارزیابی راه حل های متفاوت در مورد مسئله و تصمیم گیری و اجرایی تصمیمات بدست آمده در ارتباط با مسائل دارویی اعم از شناخت بازار ، شناخت مشتری ، شناخت رقبا و تحلیل صحیح موقعیت شرکت و سازمان خود در بازار است .
دوره ی MBA مدیریت دارویی با هدف کاهش مشکلات مربوط به مراکز داروخانه و خدمات دارو و درمان ، جهت بهبود سلامت بیمار و زمینه سازی برای تحول سازمانی و مدیریت ، تبدیل داروخانه ی سنتی به داروخانه ای مدرن به منظور اجرا ، طراحی و کنترل استراتژیهای مراقبت دارویی توسط مرکز آموزش های کاربردی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ارائه می شود .
همچنین یکپارچه سازی در صنعت دارو و توانایی شناخت استراتژیهای رقابتی در دارو اصولی هدفمند در راستای رسیدن به دوره ی MBA مدیریت دارویی می باشد.

مخاطبان دوره:

افرادی که می خواهند درمراکز مراقبتی به یک مدیر با تدبیر تبدیل شوند .
افرادی که در صنعت داروسازی مشغول به کار هستند برای ارتقا سطح دانش و آگاهی خود تلاش میکنند .
کسانی که برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای نیاز به قدرت برتری در مدیریت استراتژی و مدیریت دارند .
کسانی که می خواهند در صنعت دارو بعنوان یک بازاریاب فعالیت کنند.
مدیران سطوح مختلف دارویی با شرکت در دوره ی MBA مدیریت دارو اثربخشی خود را اولویت قرار می دهند و به مهارت های مدیریتی خود می افزایند .

مزایای دوره:

استخدام در داروخانه ها و شرکت های داروسازی
مسئول فروش و بازاریابی در شرکت های دارویی ، مهارت ایجاد نوآوری و کارآفرینی در صنعت دارو و خلق راهکارهای تجاری سازی در صنعت دارو توانایی شناخت بازار و مشکلات بازاریابی و فروش دارو و ارائه و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی جهت فروش محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و …

شرایط ورود به دوره

1. تحصیلات مرتبط
2. داشتن سابقه کار مرتبط با مدیریت یا صنعت دارویی