refresh

دوره DBA مدیریت شهری

دوره یکساله DBA گرایش مدیریت شهری دانشگاه تهران

350 ساعت آموزشی

کلاس ها بصورت حضوری همراه با پخش آنلاین در دانشگاه برگزار میگردد و هر هفته ویس یا ویدئو کلاس ها ضبط میگردد و در اختیار دانشپذیران قرار میگیرد.

دوره DBA گرایش اقتصاد و مدیریت شهری دانشگاه تهران

دوره DBA مدیریت شهری دانشگاه تهران؛ تجارب دهه‌های اخیر شهرسازی حاکی از آن است که شهر سنتی در محدوده فضایی و عملکردی گذشته از یک طرف قادر به تأمین نیازهای کنونی سکونتگاهها و ساکنین آن نبوده و از طرف دیگر، توان بهره‌برداری از امکانات نوین را نیز ندارد. در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرای برنامه های مدیریت شهری، نظارت و پیشرفت برنامه های مدیریت شهری نام برده می شود و  خصوصیت های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری لازم است که این ویژگی ها دربردارنده اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود.

بنابراین دوره مدیریت کسب و کار با گرایش مدیریت شهری چه از نظر علمی و چه از نظر ارزشی و عملکردی کاملاً با اهداف و دیدگاههای جدید منطبق می باشد.

مدت دوره : یکسال - 350 ساعت

نحوه ارزیابی : پروژه