refresh

دوره استقلال مالی برای بانوان، به مجموعه از فرآیندها و تصمیماتی گفته می‌شود که با هدف داشتن مدیریت بهتر و کسب درآمد بیشتر برای خود، در مورد پول و مالیات و هزینه‌های شخصی، آموزش داده می‌شود. در این دوره، بانوان می‌توانند با شناخت بهتر درباره مدیریت مالی، برنامه‌ریزی درستی برای زندگی خود داشته باشند.

– این دوره به بانوان کمک می‌کند تا شناخت بهتری درباره مدیریت مالی پیدا کنند و با مهارت‌های لازم، به راحتی بتوانند برنامه‌ریزی مالی خود را انجام دهند.

– بانوان با شرکت در این دوره، با راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های خود آشنا می‌شوند و درآمد خود را بیشتر می‌کنند.

– با مشارکت در دوره استقلال مالی، بانوان قادر خواهند بود تا برای خود و خانواده‌شان آینده بهتری را ترسیم کنند و از خیال‌های ناامید کنار بیایند.