refresh

جهت پرداخت شهریه خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

لطفا اطلاعات خود را وارد نموده و بر روی دکمه ” پرداخت” کلیک نمایید تا به درگاه پرداخت هدایت شوید. (دقت نمایید واحد مبلغ به “تومان” است.)

فرم پرداخت شهریه دوره

توجه: واحد مبلغ به تومان است. لطفا بعد از واریز شهریه، تصویر فیش واریزی را برای کارشناس آموزش ارسال نمایید.